Lato w mieście 2019

Lato w mieście 2019

P R A C O W N I A K A L I E N T E P R O P O N U J E :
Kilkanaście autorski, stworzonych dla dzieci i wraz z dziećmi warsztatów
rękodzielniczych.
Przyjeżdżamy na wskazane miejsce ze wszystkimi materiałami i
narzędziami.
Angażujemy w tworzenie i cieszymy się z satysfakcji jaką mają twórcy.
Mamy wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi,dorosłymi, seniorami
oraz osobami z niepełnosprawnościami

C E N A I W A R U N K I :
Warsztaty dla grup do 12-15 osób = 25 zł/osobę (cena brutto)
Warsztaty trwają 60 minut
W cenie warsztatów uwzględniona jest: opieka animatora, wszystkie
niezbędne materiały i narzędzia do pracy
Wystawiamy faktury. Fakturę można opłacić gotówką w dniu realizacji
zlecenia lub przelewem na podstawie wystawionej faktury
Oferta obowiązuje do 27.09.2019r
Przy zamówienia kilku zajęć oferujemy atrakcyjne rabaty
Z A M Ó W I E N I A :
W celu rezerwacji terminu i doprecyzowania zasad realizacji prosimy o kontakt:
mail: biuro@kaliente.pl, tel. 660-534-417 , 692-304-911